Cynorthwy-ydd Ymholidadau a Llyfrgell rhan-amser

Trosolwg

A ydych â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os felly, rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell am 1½ diwrnod (11 awr) yr wythnos yn...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cyflog: £19,240 pro rata

Dyddiad Cau: 28/10/2018 (240 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ffordd Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Penny Icke

Ffôn: 01970 621210

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel aelod staff sy’n cyfrannu at reoli gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus y sefydliad, bydd y Cynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell yn chwarae rhan bwysig mewn helpu’r Comisiwn Brenhinol i gyflawni ei amcan strategol o drefnu i ddaliadau archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru fod ar gael i’r cyhoedd. Bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo’r rheiny sy’n defnyddio’r gwasanaeth ymholiadau mewn person ac o bell a chyfrannu at reoli llyfrgell gyhoeddus arbenigol Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)