Cynorthwydd / Nyrs Feithrin

Trosolwg

Rydym yn feithrinfa Gymraeg, yn Eglwys Newydd, sy'n edrych i ychwanegu at ein tim pobol frwdfrydig ac angerddol i helpu ddarparu gofal a dysgu o safon uchel i'r plant.

Cyflogwr: Meithrinfa Si-Lwli

Cyflog: Yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 30/09/2020 (12 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

24 Park Road Whitchurch Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru CF14 7BQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Kimberley neu Sophie

Ffôn: 02920626720

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Oes ganddoch chi ddiddordeb i gweithio gyda plant?

Ydych chi’n gallu siarad Cymraeg ac yn angerddol i hyrwyddo’r iaith?

Rydym yn recriwtio yn Meithrinfa Si-Lwli, Eglwys Newydd, Caerdydd.

40 awr yr wythnos – amser hyblyg.

Cyflog cystadleuol iawn.

Cynllun gwyliau hael.

Gofal plant am bris gostyngedig i weithwyr.

Datblygiad proffesiynol parhaus ac hyfforddiant.

Cynllun pensiwn.

Gwisg wedi’i ddarparu.

‘Loyalty Scheme’ i weithwyr.

Cartrefol, cyfeillgar a chefnogol.

Enillwyr Meithrinfa’r flwyddyn Cymru NDNA 2018

Cysylltwch am ragor o wybodaeth ac anfonwch eich CV atom.

ebost: whitchurch@silwli.co.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)