Cynorthwydd Personol

Trosolwg

Mae’r Gymdeithas yn chwilio am berson arbennig i weithio fel rhan ganolog o’r tîm gweinyddol. Mae hon yn swydd lawn-amser sy’n adrodd i Weinyddwr y Sioe ond bydd angen i chi allu gweithio ar eich liwt

Cyflogwr: Cymdeithas Amaethyddol Môn

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/11/2019 (251 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Maes Sioe Ynys Môn Gwalchmai, Ynys Môn, Cymru LL65 4RW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Aled Hughes

Ffôn: 01407 720072

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn yn trefnu Sioe ddeuddydd y Sir, y Sioe Aeaf a digwyddiadau codi arian, ynghyd â marchnata'r safle barhaol gyda'i holl gyfleusterau.

Mae’r Gymdeithas yn chwilio am berson arbennig i weithio fel rhan ganolog o’r tîm gweinyddol. Mae hon yn swydd lawn-amser sy’n adrodd i Weinyddwr y Sioe ond bydd angen i chi allu gweithio ar eich liwt eich hun ar aml i dasg.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol. Hefyd mae angen bod yn llythrennog mewn TG ac yn barod i ymgymryd â systemau meddalwedd newydd a goruchwylio Gwefan y Gymdeithas. Bydd dealltwriaeth a diddordeb o ffermio a chefn gwlad o fantais.

Bydd cyflog yn agored i drafodaeth yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad.
Ceisiadau ysgrifenedig gan gynnwys CV cyfredol at sylw: Mr Aled Hughes, Gweinyddwr y Sioe, Cymdeithas Amaethyddol Môn, “Ty Glyn Williams”, Maes Y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW neu E-bost i: ​aled@angleseyshow.org.uk
​Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener 29 Tachwedd 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb 2  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)