Cynorthwywr Personol

Trosolwg

Mae Celfyddydau Pontio yn chwilio am Gynorthwywr Personol profiadol i ymuno â'n tîm. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cadw dyddiaduron y Cyfarwyddwr Artistig - Celfyddydau Pontio a rhoi cefnogaeth...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £22,658 y flwyddyn ar Raddfa 5

Dyddiad Cau: 23/10/2018 (239 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

CELFYDDYDAU PONTIO

Cynorthwywr Personol

CYF: BU01779

Cyflog: Cyflog Cychwynnol £22,658 y flwyddyn ar Raddfa 5

Mae Celfyddydau Pontio yn chwilio am Gynorthwywr Personol profiadol i ymuno â'n tîm.

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cadw dyddiaduron y Cyfarwyddwr Artistig - Celfyddydau Pontio a rhoi cefnogaeth weinyddol lawn iddi.

Byddwch wedi cael addysg i safon TGAU, NVQ Lefel III (neu gymhwyster cyfatebol) a bydd gennych brofiad o waith swyddfa / gweinyddol. Bydd angen i chi weithio'n annibynnol gan ddelio ag ystod eang o staff, a bydd angen i chi fedru gweithio'n effeithiol dan bwysau, gan flaenoriaethu eich baich gwaith er mwyn cyflawni tasgau erbyn adegau penodol pan fo'r angen. Hefyd bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar bapur ac ar lafar, a gallu ymdrin yn ddoeth a hyderus gyda phobl ar bob lefel.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol i'r swydd hon.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau mor fuan ag sydd yn rhesymol bosib.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig drwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond mewn achosion lle ceir trafferth i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 23 Hydref 2018.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*