Cynorthwyydd Arlwyo

Trosolwg

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i ddarparu'r cynnig arlwyo yng Nghanolfan Ymwelwyr...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: £19,374 yn codi i £22,007

Dyddiad Cau: 04/10/2020 (10 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cymorth Arlwyo

• Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian
• Gradd & Chyflog: 2, £19,374 yn codi I £22,007 dros pediar blynedd
• Rhif y swydd: 202552
• Math o gontract: Parhaol
• Patrwm gwaith: 30 awr yr wythnos
• Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 4, yn rhugl mewn Cymraeg llafar

Dyddiad Cau: 4yd Hydref 2020

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd
Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i ddarparu'r cynnig arlwyo yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian fel rhan o wasanaethau gweithredol y Canolbarth. Byddwch yn cynorthwyo gyda'r gwaith o redeg y cynnig arlwyo o ddydd i ddydd, gan sicrhau bod bwyd a gwasanaeth o ansawdd da i cael i gwsmeriaid

Cymwysterau a Sgiliau
Cymhwyster proffesiynol sy'n ddymunol mewn hylendid bwyd lefel 3 neu barodrwydd i gyraedd drwy hyfforddiant ffurfiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*