Cynorthwyydd Cefnogi Staff

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Staff i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol, gan ganolbwyntio ar aelodau staff.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £19,202 – £21,414 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07/02/2019 (132 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyydd Cefnogi Staff

Rhif y swydd: 8101BR

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Staff i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol, gan ganolbwyntio ar aelodau staff.

Mae'r swydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol i gynorthwyo'r gwasanaethau proffesiynol cyffredinol yn yr Ysgol, gan gynnwys prosesu anfonebu ac archebu deunyddiau, logisteg y ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion (amserlennu, staff cyflenwi, lleoliadau), a chynorthwyo’r Swyddog Cefnogi Staff.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr yr wythnos) am dymor penodol o 18 mis.

Cyflog: £19,202 – £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*