Cynorthwyydd Gwasanaethau Campws

Trosolwg

Prif bwrpas y rôl hon ydy darparu gwasanaethau blaen tŷ ac ategol ar gyfer y Campws.

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Cyflog: £18,993 - £20,331

Dyddiad Cau: 12/09/2019 (7 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Campws Nantgarw Heol y Coleg, Parc Nantgarw Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF15 7QY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Disgrifiad

Cynorthwyydd Gwasanaethau Campws – (Cyfnod mamolaeth)

Cyfnod penodol Awst 2020

37 awr

Graddfa 3 £18,993 - £20,331

Lleolir y swydd yng Nghampws Nantgarw

Mae'r swydd hon ar gyfer Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Campws sy'n siarad Cymraeg

Dyddiad Cau: Dydd Iau 12 Medi 2019 11:59pm

Pwrpas y swydd
Prif bwrpas y rôl hon ydy darparu gwasanaethau blaen tŷ ac ategol ar gyfer y Campws.

Mae rôl y tîm yn cynnwys cydweithio gyda holl dimau eraill yn y Coleg er mwyn sicrhau bod y Coleg a’r campws yn cael ei gyflwyno ar ei orau bob amser ac i bawb.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol

Bydd daliwr swydd â chyfrifoldeb penodol, fel bo’n briodol am un neu fwy o’r tasgau diffiniedig.

Bydd daliwr y swydd yn dirprwyo dros y Rheolwr Gwasanaethau Campws fel bo’n briodol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg / Job Description English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person - Cymraeg / Person Specification  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)