Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg Gwaith

Trosolwg

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Cydlynydd Cymraeg Gwaith brwdfrydig a threfnus i weithio’n agos gyda’r Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith. Bydd dyletswyddau’n...

Cyflogwr: Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn

Cyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar gymwysterau

Dyddiad Cau: 21/02/2020 (39 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Nant Gwrtheyrn Llithfaen Pwllheli, Gwynedd, Cymru LL53 6NL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01758 750 334

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg Gwaith

Adran: Addysg

Yn atebol i’r: Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith / Rheolwr Addysg

Cyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar gymwysterau (Cytundeb blwyddyn i ddechrau)

Oriau: Swydd Rhan Amser – 15 awr yr wythnos (gweithio ar ddydd Llun a dydd Gwener)

I ddechrau: Cyn gynted â phosib

Pwrpas y swydd:

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Cynorthwyydd gweinyddol Cymraeg Gwaith brwdfrydig a threfnus i weithio’n agos gyda’r Swyddog Prosiect Cymraeg Gwaith. Bydd dyletswyddau’n cynnwys llungopïo a pharatoi adnoddau dysgu, ymateb i ymholiadau, cofnodi a gweinyddu archebion cyrsiau, casglu, trefnu a chofnodi data a gwneud trefniadau ymarferol er mwyn cefnogi’r prosiect Cymraeg Gwaith.

*Noder: Efallai y bydd gofyn cynorthwyo â gwaith gweinyddol y cyrsiau Prif Ffrwd hefyd fel bo angen.

Manyleb bersonol / sgiliau / profiad:

• Y gallu i ddefnyddio rhaglenni Word, Outlook ac Excel yn effeithiol
• Sgiliau gweinyddol cryf a phrofiad blaenorol o waith gweinyddol
• Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn fewnol ac allanol yn Gymraeg a Saesneg
• Trefnus a chwrtais
• Cyfathrebwr arbennig
• Sgiliau ysgrifennu ardderchog yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn hanfodol oherwydd natur y busnes*

Dyddiad cau: 21/02/2020

Ceisiadau trwy lythyr a CV

Prif Swyddfa, Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL
post@nantgwrtheyrn.org // 01758 750 334 // www.nantgwrtheyrn.org

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*