Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Trosolwg

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd i helpu’r tîm i hyrwyddo a thynnu sylw at adnoddau’r Comisiwn drwy raglen o weithgareddau ymgysylltu.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cyflog: £19,240 pro rata

Dyddiad Cau: 09/06/2019 (77 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ffordd Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY24 5LX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 621 228

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y swydd ac arwyddocâd y rôl

Mae’r Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn gyfrifol am hyrwyddo a chodi proffil adnoddau’r Comisiwn Brenhinol drwy raglan o ddigwyddiadau ymgysylltu. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod cyhoeddiadau a gwybodaeth awdurdodol y Comisiwn ar gael mewn cyfryngau priodol sy’n helpu i hybu dealltwriaeth o amgylchedd hanesyddol Cymru.

Fel aelod o’r Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd, bydd gan y Cynorthwyydd Ymgysylltu rôl bwysig, gan helpu i sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni ei amcanion strategol drwy gefnogi ei raglenni estyn-allan a chyhoeddi, yn y swyddfa ac mewn digwyddiadau allanol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)