Cysylltwr Cymunedol

Trosolwg

Bod yn brif gyswllt rhwng y Tîm Ardal Integredig â’r cymunedau lleol yn ardal Eifionydd er mwyn adnabod, codi ymwybyddiaeth ac yn gyswllt ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau cefnogol sydd ar gael...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin/Canllaw

Cyflog: £23,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 03/10/2019 (12 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tremadog Tremadog, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 0300 111 2122

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd:

• Bod yn brif gyswllt rhwng y Tîm Ardal Integredig â’r cymunedau lleol yn ardal Eifionydd er mwyn adnabod, codi ymwybyddiaeth ac yn gyswllt ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau cefnogol sydd ar gael i ddinasyddion yn y cymunedau lleol.

• Mae’r swydd hon yn rhan o gynllun peilot a bydd angen ystyried y rôl fel un sy’n datblygu. Mae posibilrwydd y bydd rhai elfennau o’r swydd yn derbyn blaenoriaeth wrth i ddeilydd y swydd ddechrau ymateb i’r angen mewn ardal leol neu wrth fod yn ystyried sgiliau ac arbenigedd o fewn y Tîm Integredig Cymunedol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Cysylltwr Cymunedol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Canllaw  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)