Dadansoddydd Busness Technoleg Gwybodaeth

Trosolwg

Dyma cyfle cyffrous i ymuno â'n tim TG fel Dadansoddydd Busnes TG. Fel rhyngwyneb rhwng adrannau'r Urdd a TG byddwch yn arwain ar brosiectau systemau newydd sy'n cyd-fynd â strategaeth data'r mudiad.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334

Dyddiad Cau: 12/07/2019 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dafydd Lewis

Ffôn: 02920 635688

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Dadansoddydd Busnes Technoleg Gwybodaeth

Math o gontract: Rhagwelir Tymor Prosiect o 2 flynedd gyda’r posibilrwydd o ymestyn.

Oriau:Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334 (Pwynt 6)

Lleoliad: Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn


Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe’i sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw mae gan yr Urdd, dros 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr. Cyflogir dros 300 o staff ac mae gan y Mudiad trosiant o dros £10m. Bydd yr Urdd yn dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022 gan weithio gyda’n haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae hwn yn amser cyffrous i ddod yn rhan o dîm TG yr Urdd, fel y cychwynnwn ar y daith o foderneiddio systemau data ar draws y mudiad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol i sicrhau trawsnewidiad angenrheidiol drwy ymgysylltiad hefo unigolion allweddol ar draws y mudiad. Bydd disgwyl iddynt allu cyfathrebu gwerth a buddion yn glir i’r rhan-deiliaid, boed hynny’n arwain at amcanion Cynllun Corfforaethol yr Urdd (2019 - 2022), yn ariannol, neu drwy gwelliannau effeithlonrwydd.

Bydd y dadansoddydd busnes yn rheoli'r ceisiadau am newidiadau a godir gan adrannau’r Urdd ar draws amrywiaeth o systemau, gan sicrhau bod y newidiadau mwyaf gwerthfawr yn cael eu blaenoriaethu yn unol â strategaeth y mudiad.

Bydd deiliad y swydd yn rhyngwyneb rhwng adrannau’r Urdd a TG gan sicrhau bod ceisiadau i ddatblygu neu dyfeisio systemau newydd yn cyd-fynd â strategaeth ddata’r mudiad a, thrwy estyniad, gofynion strategol y mudiad. Wedi cymeradwyo newidiadau, bydd angen gweithio efo’r adrannau i reoli’r broses o integreiddio, sicrhau bod yr hyfforddiant priodol mewn lle a bod cefnogaeth priodol ar gael lle bo angen.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Dafydd Lewis (Pennaeth TG) ar 02920 635688 neu dafyddlewis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 17:00 ar 12 Gorffennaf 2019
Dyddiad Cyfweld – 23 Gorffennaf 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)