Darlithydd (Addysgu ac Ysgolheictod) Seicoleg Chwaraeon

Trosolwg

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys arwain ac addysgu ar gyrsiau a modiwlau. Bydd rhai ohonynt yn canolbwyntio ar seicoleg chwaraeon, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/04/2020 (48 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd (Addysgu ac Ysgolheictod) Seicoleg Chwaraeon

(Cyf: BU02131)

Graddfa 7: £33,797 - £40,322 y flwyddyn

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod yn gweithio yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys arwain ac addysgu ar gyrsiau a modiwlau. Bydd rhai ohonynt yn canolbwyntio ar seicoleg chwaraeon, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg. Bydd dyletswyddau arweinyddiaeth / cyfraniad ehangach yn cynnwys cyswllt ag ysgolion lleol a pharhau â mentrau cydraddoldeb yr ysgol.

Dylai fod ymgeiswyr wedi cael addysg i lefel PhD mewn seicoleg ymarfer corff (neu fod bron â gorffen), a dylai fod ganddynt brofiad o addysgu modiwlau seicoleg chwaraeon neu seicoleg. Byddai profiad o gydlynu modiwlau ac o ymgymryd â swyddogaethau gweinyddol yn ddymunol. Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau mor fuan a phosib ac mae'r swydd ar gael hyd at Ebrill 2021.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, mewn achosion lle na ellir defnyddio’r rhyngrwyd oherwydd anabledd, cewch ffurflenni cais papur drwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau:14 Ebrill, 2020. Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod Mai.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â Jamie Macdonald, Pennaeth yr Ysgol, E-bost: j.h.macdonald@bangor.ac.uk; Ffôn: 01248 383272. Gall ymgeiswyr a chanddynt ddiddordeb yn y swydd gysylltu i ofyn unrhyw gwestiynau ynghylch materion cydraddoldeb a/neu gydbwysedd bywyd a gwaith gydag Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth dynodedig yr Ysgol, Eleri Jones, E-bost: eleri.s.jones@bangor.ac.uk; Ffôn: 01248 388415.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*