Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Trosolwg

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag ôl-raddedig...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 28/08/2019 (9 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd, Dau Sgwâr Canolog, Sgwâr Canolog Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1FS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Lleoliad: Sgwâr Canolog - Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Rhif y Swydd: 8933BR

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag ôl-raddedig yr Ysgol. Gall fod disgwyl peth addysgu yn Saesneg yn ogystal. Goruchwylio myfyrwyr a chyflawni dyletswyddau gweinyddol yn y maes gwaith yn ôl yr angen. Ceisio rhagoriaeth o ran addysgu ac ysgolheictod, a chwarae rhan lawn yng ngwaith estyn allan ac ymgysylltu’r Ysgol a’r Brifysgol.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser ac mae wedi'i hariannu am gyfnod o bum mlynedd.

I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Mercher, 28 Awst 2019.

Sylwer bod Prifysgol Caerdydd yn cadw’r hawl i roi’r gorau i hysbysebu’r swydd hon yn gynnar, os daw digon o geisiadau i law.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*