Darlithydd Amaethyddiaeth

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu deinamig fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun mewn swydd barhaol, lawn amser.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £23,626 - £39,401

Dyddiad Cau: 14/08/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria - Llysfasi Ffordd Rhuthun Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 2LB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Amaethyddiaeth

Llysfasi, Rhuthun

Parhaol, Llawn Amser

£23,626 - £39,401 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Ydych chi’n angerddol am Amaethyddiaeth?

Oes gennych chi gyfoeth o brofiad yn y Diwydiant Amaethyddol y gallwch chi ei rannu ag eraill?

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu deinamig fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun mewn swydd barhaol, lawn amser. Mae ein safle Llysfasi wedi ei lleoli ar fferm weithredol fodern, lle y byddwch yn cael budd o ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf yn ogystal â gweithio mewn amgylchedd prydferth.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, bydd gennych gymhwyster Lefel 5 o leiaf mewn maes pwnc perthnasol. Byddai’n dra dymunol petai gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407, ond rydym yn hapus i ystyried ymgeiswyr sy’n fodlon ennill cymhwyster addysgu yn eu swydd newydd.

Bydd unrhyw bwnc arbenigol yn y sector Amaethyddol yn cael ei ystyried, ar yr amod eich bod yn angerddol am eich pwnc a'ch bod yn gallu dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn y maes hwn, a'ch bod yn gallu canfod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno. Mae hefyd yn allweddol eich bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnasau gwaith effeithiol gyda’r dysgwyr a’ch cydweithwyr.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*