Darlithydd Mathemateg Cyfrwng Cymraeg

Trosolwg

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Ddarlithydd Mathemateg Cyfrwng Cymraeg rhan-amser i gyflenwi cyfnod mamolaeth i ddysgu myfyrwyr sydd yn ail-sefyll Mathemateg TGAU.

Cyflogwr: Coleg Sir Benfro

Cyflog: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr); UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 yr awr)

Dyddiad Cau: 06/12/2020 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Hwlffordd Sir Benfro, Cymru SA61 1SZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lisa O'Connor

Ffôn: 01437 753435

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Ddarlithydd Mathemateg Cyfrwng Cymraeg i ymuno â’r Gyfadran Lefel A a Sgiliau i gyflenwi darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar y rhaglen Ail-sefyll Mathemateg TGAU yn ystod cyfnod mamolaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm o ddarlithwyr brwdfrydig a phrofiadol ac yn gallu cyflenwi yn ystod y cyfnod mamolaeth hwn, yna cysylltwch gan ddefnyddio'r manylion isod.

Manylion Cyflog: Graddfa: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr)

Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach

Oriau Gwaith: Rhan-amser - hyd at 5 awr o ddysgu yr wythnos i ddechrau - diwrnodau/amseroedd i'w cytuno

Math o Gontract: Tâl fesul awr - cyfnod penodol tan 31/10/2021 (ar gyfer cyflenwi cyfnod mamolaeth)

Cymwysterau: Yn gymwys ar lefel Gradd neu gyfwerth yn y ddisgyblaeth briodol a; Meddu ar gymhwyster dysgu cydnabyddedig (e.e. TAR/PCE neu gymhwyster dysgu cyfwerth arall)

Profiad:
• Hanes profedig o ddysgu TGAU Mathemateg. Bydd angen i’r ymgeisydd ar gyfer y swydd Darlithydd Mathemateg cyfrwng Cymraeg allu addysgu’n hyderus yn Gymraeg
• Profiad o ddarparu cymorth bugeiliol rhagorol a gweithredu systemau tracio a monitro dysgwyr
• Dealltwriaeth dda o brosesau sicrhau ansawdd mewnol ac allanol

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion y swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)