Darlithydd mewn Busnes (Cyfrwng Cymraeg)

Trosolwg

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn Economeg a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn....

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyflog: £40,927 - £46,042

Dyddiad Cau: 14/01/2022 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf Rhodfa'r Gorllewin Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF5 2YB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae gennym sawl swydd ar gael sy’n cynnwys oriau llawn amser a rhan amser (18.5 awr yr wythnos)

Y Cyfle

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn ddarparwr uchelgeisiol ac achrededig o addysg busnes a rheolaeth. Mae ein cyfleusterau, sydd o'r radd flaenaf, yn darparu amgylchedd dysgu calonogol a chreadigol, gan arddangos yr Ysgol fel canolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau. Rydym yn falch o'n cyfraniad sylweddol at adfywiad rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol.

Yn gartref i gyfadran amrywiol a cholegol, ac yn ymateb i anghenion ein cymunedau busnes rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, rydym wedi cychwyn ar gyfnod uchelgeisiol o dwf mewn dwyster ymchwil a datblygu rhaglenni.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau
Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn Economeg a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Byddwch yn cael eich cefnogi i gyfrannu at broffil ymchwil yr Ysgol.

Mae'r Ysgol yn cynnal amrywiaeth o raglenni arloesol mewn Twristiaeth, Marchnata, Strategaeth, Entrepreneuriaeth, Rheoli Gweithrediadau a'r Gyfraith ymhlith llawer o feysydd pwnc.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr rhagorol sydd â phrofiad addysgu meysydd sy'n gysylltiedig â Busnes a Rheoli drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys diddordebau ymchwil yn y meysydd perthnasol. Bydd cyfleoedd i oruchwylio myfyrwyr PhD lle bo'n briodol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*