Datblygwr Creadigol Digidol (Teitl i’w benderfynu i adlewyrchu profiad)

Trosolwg

Datblygwr Gwe (rheng flaen a rheng ôl) - dylunio, datblygu a chyflenwi prosiectau TG. Ydych chi’n greadigol, technegol, gyda llygad am fanylder?

Cyflogwr: Atebol

Cyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/09/2018 (305 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa Atebol, Yr Egin Caerfyrddin NEU Aberystwyth

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Owain Saunders-Jones

Ffôn: 01970 832172

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd union gwmpas y swydd yn esblygu, ond bydd yn cynnwys cyfrifoldeb dros:

• Datblygu gwefannau a rhaglenni amrywiol eu natur.
• Cefnogi’r swyddogaethau digidol o fewn anghenion busnes.
• Cefnogi taith gyflawn y cleient o ddechrau’r prosiect hyd ei gwblhau.
• Cyflawni yn unol â’r gyllideb a neilltuir i bob prosiect.
• Cydlynu gweithgaredd a monitro cynnydd.
• Datblygu ffyrdd mwy effeithlon o reoli a chyflenwi prosiectau.
• Sicrhau bod cleientiaid yn fodlon gydag unrhyw brosiectau neu waith.

Sgiliau a Phrofiad

• Profiad o HTML, JavaScript, CSS, Ajax a thechnolegau perthynol.
• Defnyddio PHP i greu nodweddion rheng ôl megis system fewngofnodi.
• Golygu ac addasu systemau CMS adnabyddus fel Silverstripe, Joomla, OpenCart.
• Triniaeth DOM gyda JavaScript.
• Gemau ac Apiau Android.
• Golygu a chreu Gemau JavaScript ac ategion.
• Profiad a gwybodaeth o ddatblygu gwefannau â thraffig uchel.
• Gwybodaeth o brofi ar draws nifer o borwyr a phlatfformau.
• Gallu ysgrifennu cod commented, cryno yn unol â safonau’r diwydiant.
• Dealltwriaeth gref o dechnolegau sydd yn yr arfaeth ac arbenigedd mewn query optimisation er mwyn sicrhau perfformiad gorau posibl.
• Y gallu i gydweithio ar brosiectau, meddwl yn ochrol a chanfod atebion creadigol.
• Meddwl trefnus a dadansoddol; set gref o sgiliau datrys problemau.
• Y gallu i gadw nodiadau cywir a chyfredol, a dogfennaeth ar gyfer adrodd.
• Yn gyfarwydd â defnyddio offer hwyluso rheoli prosiectau fel Trello.
• Yr awydd i ddysgu rhaglenni/prosesau/amgylcheddau newydd.
• Gallu masnachol; calls-to-action, sgyrsiau ac ati.
• Gwybodaeth o Raglenni E Fasnach, fel Magento.
• Dealltwriaeth dda o SEO a hygyrchedd gwe.
• Profiad blaenorol gyda APIs trydydd parti.
• Llygad craff o safbwynt dylunio creadigol.
• Llygad craff am fanylion.
• Trefnus iawn ac yn gweithio’n dda dan bwysau.
• Wedi cael addysg i lefel gradd neu uwch mewn Datblygu Gwe, neu 3+ blynedd o brofiad.
• Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.
• Profiad o weithio mewn tîm ac o gyflenwi canlyniadau o fewn terfynau amser tynn, blaenoriaethau lluosog, gan roi sylw i ansawdd.
• Profiad o reoli neu ddylanwadu ar dîm bach yn ddymunol.
• Gallu cyfathrebu’n effeithiol.
• Yn frwd dros y gwaith a wneir.

Am mwy o wybodaeth cysylltwch â owain@atebol.com

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbys  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)