Datblygwr Gwe

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am Ddatblygwr Gwe i ymuno â'u tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am wneud gwaith datblygu fel rhan o strategaeth ddigidol S4C.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £32,000 - £40,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/09/2020 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa S4C Caerdydd neu Caerfyrddin. Mae S4C hefyd yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae S4C yn chwilio am Ddatblygwr Gwe i ymuno â'u tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am wneud gwaith datblygu fel rhan o strategaeth ddigidol S4C.

Bydd eich gwaith yn ymwneud yn bennaf â datblygu S4C Clic, gwella profiad y gwyliwr a chyflwyno nodweddion newydd ynghyd â datblygu platfformau a gwasanaethau newydd.

Byddwch yn gallu dangos bod gennych brofiad o weithio mewn rhaglennu gwefannau, yn benodol JavaScript, a gwybodaeth fanwl o HTML/CSS.

Os ydych yn dda am ddadansoddi a datrys problemau, os oes gennych wybodaeth am hygyrchedd gwefannau yn ogystal â gwybodaeth sylfaenol o optimeiddio peiriannau chwilio, yna fe hoffem glywed gennych.

Manylion Eraill

Lleoliad: Swyddfa S4C Caerdydd neu Caerfyrddin. Mae S4C hefyd yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg.

Oherwydd achosion o'r coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd gan staff nad ydynt yn darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu.Felly, gall fod yn ofynnol ichi weithio o bell pan fyddwch yn ymuno â'r sefydliad os bydd y cyfyngiadau hyn yn dal mewn weithio o bell pan fyddwch yn ymuno â'r sefydliad os bydd y cyfyngiadau hyn yn dal mewn grym

Cyflog: £32,000 - £40,000 y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Oriau Gwaith: 35.75 awr yr wythnos

Cyfnod Prawf: 6 mis

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Personol y Grŵp. Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau: Anfonwch eich cais erbyn 17.00 ar 17 Medi 2020 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG. Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)