Datblygwr y Wê

Trosolwg

Dyma gyfle cyffrous i ddatblygwr gwefannau brwdfrydig ymuno ag S4C wrth iddi ail-lansio ei Chwaraewr Clic. Mae'r gofynion wedi cael eu casglu ac mae'r prosiect yn symud tuag at ei gam cyflawni.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/01/2019 (190 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yn hyblyg – Caerfyrddin, Caerdydd a/neu Gaernarfon. O bryd i'w gilydd, bydd disgwyl i chi deithio i ba le bynnag y bydd S4C yn gofyn yn rhesymol i chi weithio.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma gyfle cyffrous i ddatblygwr gwefannau brwdfrydig ymuno ag S4C wrth iddi ail-lansio ei Chwaraewr Clic. Mae'r gofynion wedi cael eu casglu ac mae'r prosiect yn symud tuag at ei gam cyflawni.

Gan weithio yn rhan o dîm profiadol, bydd y Datblygwr Gwefannau yn gyfrifol am ddatblygu Chwaraewr Clic S4C, gan wella profiad y defnyddiwr a chyflwyno nodweddion newydd.

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Contract: Parhaol

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 y prynhawn ddydd Iau ar 14 Ionawr 2019, a hynny i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Fe fydd cyfweliadau yn cael ei chynnal ar y 23 a 24 Ionawr.

Ni dderbynnir CVs.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)