Derbynnydd / Clerc cadw llyfrau a chyflogau

Trosolwg

Derbynnydd, ateb ffon, trefnu apwyntiadau ar gyfer clientydd, cadw llyfrau i’r Cwmni ar Sage, gofalu am biwro cyflogres ar gyfer nifer o glientydd ar Sage Payroll.

Cyflogwr: Owain Bebb a'i Gwmni Cyf

Cyflog: £20,000 - £22,000, yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 15/07/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Owain Bebb a'i Gwmni Cyf 32 Y Maes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2NN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhys Harries

Ffôn: 01286 675916

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Derbynnydd / Clerc cadw llyfrau a chyflogau

Cyflog £20,000 – 22,000

Crynodeb

Derbynnydd, ateb ffon, trefnu apwyntiadau ar gyfer clientydd, cadw llyfrau i’r Cwmni ar Sage, gofalu am biwro cyflogres ar gyfer nifer o glientydd ar Sage Payroll.

Dyddiad cau 15/07/2019.

Disgrifiad Swydd

Mae Owain Bebb a’i Gwmni yn Gwmni o gyfrifwyr prysur, gyda swyddfeydd yng Nghaernarfon, Pwllheli ac Aberystwyth.

Rydym yn chwilio am berson profiadol i ofalu am dderbynfa ein swyddfa yng Nghaernarfon.

Mae profiad o gadw cyflogres yn hanfodol, oherwydd mae’r swydd yn golygu cadw cyflogres ar gyfer nifer healaeth o’n cleientydd gan ddefnyddio meddalwedd Sage Payroll. Mae’r swydd hefyd yn cynnwys cadw llyfrau ar Sage 50, gwneud y bancio, paratoi ac anfon datganiadau misol at gwsmeriaid, a delio gyda chwestiynau ar y ledger gwerthiant. Mae’r elfen derbynnydd yn cynnwys ateb y ffon a chroesawu clientydd ac ymwelwyr a threfnu apwyntiadau i’r partneriaid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyffyrddus yn siarad gyda phobol ar y ffon ac wyneb yn wyneb, yn y Gymraeg a Saesneg.

Yr oriau yw 9 tan 5, dydd Llun i ddydd Gwener. 1 awr i ginio. Cynnigir cynllun pensiwn. Gwyliau o 23 diwrnod i gychwyn. Cyflog £20,000 - £22,000, yn ddibynnol ar brofiad.

I wneud cais anfonwch eich CV a llythyr cais at Rhys Harries: rhys@owainbebb.net

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*