Derbynnydd

Trosolwg

Mae cyfle wedi codi i Dderbynnydd penodedig ymdrin â dyletswyddau sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â thasgau rheoli swyddfa cyffredinol yn ein prif dderbynfa ym Mhencadlys yr Heddlu.

Cyflogwr: Heddlu De Cymru

Cyflog: £18,123 yn codi i £21,837

Dyddiad Cau: 23/10/2018 (245 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Pencadlys Heddlu De Cymru Heol y Bont-faen Pen-y-bont, Pen-y-Bont ar Ogwr, Cymru CF31 3SU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Helen Hayman

Ffôn: 01656 655555 est 70261

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae cyfle wedi codi i Dderbynnydd penodedig ymdrin â dyletswyddau sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â thasgau rheoli swyddfa cyffredinol yn ein prif dderbynfa ym Mhencadlys yr Heddlu.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ac amldasgio gwych, agwedd gadarnhaol a moeseg waith gref. Rhaid meddu ar ddwy flynedd o sgiliau derbynfa neu brofiad perthnasol. Mae meddu ar gymhwyster Cymraeg Iaith Lefel 4 yn hanfodol.

Mae'r rôl hon yn addas ar gyfer gweithwyr rhan amser/rhannu swydd.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i gael ei fetio hyd at lefel RV.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Helen Hayman ar 01656 655555 est 70261

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*