Achubwyr Bywyd Pwll Achlysurol & Hyfforddwyr Nofio

Trosolwg

Rydyn ni’n chwilio am Swyddogion Gwarchod Bywyd a Hyfforddwyr Nofio cymwys i ymuno â thîm y pwll nofio yn achlysurol/ar alw i gymryd lle staff ar wyliau a staff sy’n sâl.

Cyflogwr: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Cyflog: £10.00 - £11.48 yr awr

Dyddiad Cau: 18/10/2019 (261 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru Plas Menai Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1UE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Achubwyr Bywyd Pwll Achlysurol & Hyfforddwyr Nofio

Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai, Caernarfon

Plas Menai yw Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru ar gyfer Cymru, yn cynnig gweithgareddau awyr agored a chyrsiau hwylio, gyrru cychod pŵer, gwyntsyrffio, caiacio a llawer mwy. Hefyd mae gennym ni bwll nofio prysur gyda rhaglen amrywiol o weithgareddau dŵr.

Rydyn ni’n chwilio am Swyddogion Gwarchod Bywyd a Hyfforddwyr Nofio cymwys i ymuno â thîm y pwll nofio yn achlysurol/ar alw i gymryd lle staff ar wyliau a staff sy’n sâl.

Yn y rôl yma, byddwch yn goruchwylio’r pwll nofio ac yn rhoi hyfforddiant nofio i blant ac oedolion yn unol â Gweithdrefnau Gweithredu Arferol y Ganolfan. Byddwch yn sicrhau bod ardal y Pwll Nofio’n cael ei chynnal i’r safonau uchaf ac yn darparu amgylchedd diogel a hwyliog i’n cwsmeriaid.

Rhaid i chi fod dros 18 oed fel Swyddog Gwarchod Bywyd ac mae’n hanfodol bod gennych chi Gymhwyster Gwarchod Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol a hyfforddiant gloywi IQL diweddar wedi’i gofnodi.

Fel hyfforddwr nofio rhaid i chi hefyd fod dros 18 oed, dal Tystysgrif L2 UKCC mewn Hyfforddi neu Addysgu Gweithgareddau Dŵr a bod â Chymhwyster Gwarchod Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol a hyfforddiant gloywi IQL diweddar wedi’i gofnodi.

Oherwydd natur y swydd yma, mae gallu siarad Cymraeg yn cael ei ystyried yn ddymunol.

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel, yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Mae croeso i geisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai a dderbynnir yn Saesneg.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflo

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*