Asiant er Newid

Trosolwg

Cyfle newydd cyffrous i sbarduno newidiadau diwylliannol yn sector y celfyddydau a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: £59,269 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10/03/2021 (34 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Celfyddydau Cymru Plas Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfle newydd cyffrous i sbarduno newidiadau diwylliannol yn sector y celfyddydau a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Allwch chi fod yn Asiant er Newid?

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru am drawsnewid sut rydym ni’n ymgysylltu â ac yn datblygu cyfleoedd i bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Amrywiol a phobl Fyddar ac anabl i fwynhau, cymryd rhan a gweithio yn y Celfyddydau.

Y Cyngor yw'r corff swyddogol sy'n datblygu ac ariannu celfyddydau Cymru. Rydym ni’n cynnig grantiau gyda’r arian a gawn gan Lywodraeth Cymru, y Loteri Genedlaethol a ffynonellau cyhoeddus a phreifat eraill.

Ein “gweledigaeth” yw Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth wraidd ein bywyd a’n lles mewn gwlad sy’n lle cyffrous a bywiog i bobl fyw a gweithio ynddi. Rydym ni am gydnabod hawl diwylliannol a chreadigol pob unigolyn a chymuned ledled Cymru.

Mae’r pandemig wedi newid ein byd. Felly rhaid i’r celfyddydau – a’r Cyngor – newid. Ers amser maith gwrthodir cyfleoedd i bobl ac artistiaid Duon, Asiaidd, ethnig amrywiol, Byddar ac anabl greu celfyddyd neu weithio yn y maes ar eu telerau eu hunain. Mae ystadegau’n profi mai prin yw amrywiaeth ar draws sector y celfyddydau.

Rydym ni am drawsnewid a gwella amrywiaeth ein bwrdd llywodraethu (y Cyngor) a'n staff. Rydym ni hefyd am greu newid yn y sefydliadau rydym ni’n eu hariannu.

Os gallwch chi ein helpu i greu’r newid, hoffem ni glywed gennych.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*