Comisiynydd (x 3 swydd) a Chadeirydd

Trosolwg

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn chwilio am 3 Comisiynydd a Chadeirydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gomisiynydd, fe ddarganfyddwch yr holl fanylion angenrheidiol yn y dogf

Cyflogwr: BCW

Cyflog: £198 y dydd

Dyddiad Cau: 11/11/2021 (68 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Ground Floor, Hastings House Fitzalan Court Fitzalan Court Caerdydd, Cymru CF24 0BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Math Williams

Ffôn: 02920464819

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (“y Comisiwn”) yn Gorff annibynnol a Noddir gan Lywodraeth Cymru y mae ei ddyletswyddau statudol wedi'u nodi yn Neddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013.

Mae’r dyletswyddau hyn yn cynnwys:

Sicrhau bod trefniadau etholiadol prif ardaloedd yn addas i'r diben – gan ddatblygu a chyflwyno rhaglen dreigl ddeng mlynedd o adolygiadau etholiadol.
Gwneud Gorchmynion mewn perthynas â chynigion gan brif gynghorau ar gyfer newidiadau i ardaloedd cymunedol yn dilyn eu hadolygiadau o ffiniau cymunedol a threfniadau etholiadol.

Fel y bo'n briodol, sicrhau bod ffiniau ardaloedd prif gynghorau yn addas i'r diben.

Cynnal lefel uchel o lywodraethiant corfforaethol ar gyfer y Comisiwn.

Yn ogystal â'i ddyletswyddau statudol, gall y Comisiwn gynnal adolygiadau neu ddarparu cyngor a gwybodaeth ar gais awdurdodau lleol neu yn unol â chyfarwyddyd Gweinidogion Cymru.

O ran trefniadau prif ardaloedd, mae'r Comisiwn yn gwneud argymhellion i Weinidogion Cymru, sydd, yn ei farn ef, er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*