Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (tymor penodol)

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous ar gael yn awr yn y tîm Ymchwil, Data a Gwybodaeth. Bydd deiliad y swydd yn helpu i weithredu ac ymgorffori ein dull o gefnogi gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau gofal...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £34,555 - £38,813

Dyddiad Cau: 16/09/2020 (35 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd / Llanelwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (tymor penodol)

Lleoliad: Caerdydd / Llanelwy
Cyflog: £34,555 - £38,813
Dyddiad cau: Dydd Mercher 16 Medi 2020
Amser cau: 17:00

Mae cyfle cyffrous ar gael yn awr yn y tîm Ymchwil, Data a Gwybodaeth.

Bydd deiliad y swydd yn helpu i weithredu ac ymgorffori ein dull o gefnogi gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau gofal cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol gyda thystiolaeth o ansawdd uchel drwy:

- Mapio a sefydlu rhwydweithiau ar gyfer rhannu a dysgu am ymchwil a thystiolaeth
- Nodi ffynonellau gwybodaeth am ymchwil a thystiolaeth i gefnogi pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol yng Nghymru
- Gweithio gyda sefydliadau ysgogi gwybodaeth i helpu i ymgorffori dulliau gweithredu ar draws y sector gofal cymdeithasol
- Gwneud cysylltiadau ag academyddion ac ymchwilwyr polisi i greu cysylltiadau effeithiol rhwng ymarferwyr ac ymchwil yng Nghymru
- Cynnal digwyddiadau ymgysylltu i ddatblygu'r agenda ymchwil a thystiolaeth
- Datblygu cynnwys am ymchwil a thystiolaeth i'w rhannu â chynulleidfaoedd yng Nghymru.

Bydd cyfweldiadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 5 Hydref 2020.

Sut i ymgeisio
Dychwelwch eich ffurflen gais ac eich ffurflen cydraddoldeb at TimAD@gofalcymdeithasol.cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd, cysylltwch â Reb Vincent-Newson, Rheolwr Ymchwil a Thystiolaeth, ar rebekah.vincent-newson@gofalcymdeithasol.cymru neu 029 2078 0584.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad a ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cydraddoldeb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)