Cyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfa

Trosolwg

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am Gyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfa dawnus i arwain ein cynllunio strategol. Bydd y swydd hon yn chwarae rhan ganolog...

Cyflogwr: Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Cyflog: £38,000 - £42,000 pro rata

Dyddiad Cau: 15/03/2019 (129 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty Llangollen, Sir Ddinbych, Cymru LL20 8SW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 862000

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfa

Cyflog – £38,000 – £42,000 pro rata yn ddibynnol ar brofiad

Cytundeb sefydlog am 18 mis – 15 awr yr wythnos

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am Gyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfa dawnus i arwain ein cynllunio strategol. Bydd y swydd hon yn chwarae rhan ganolog mewn gwneud penderfyniadau o ran datblygu busnes a dyfeisio strategaeth farchnata i gyflawni ein huchelgais ar gyfer cynyddu ein cynulleidfa, rheoli ac ysbrydoli ein tîm o staff a gwirfoddolwyr presennol er mwyn cyflawni ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Bydd gan yr ymgeisydd a benodir brofiad o lwyddo i yrru newid, arwain a rheoli tîm marchnata a chynllunio ymgyrchoedd sy’n canolbwyntio ar gynulleidfa. Bydd ganddo/ganddi sgiliau cyfathrebu rhagorol gan feddu ar ymagwedd flaengar, ddygn ac ysgogol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)