Cyfieithydd

Trosolwg

Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus? Rydym yn chwilio am gyfieithydd...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £25,139 - £27,414 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/02/2019 (221 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Wrecsam/ Llaneurgain/ Llysfasi

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd

Wrecsam/ Llaneurgain/ Llysfasi

Cyflog £25,139 - £27,414 y flwyddyn

Parhaol, llawn amser

Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus?

Os felly, gallai’r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi!

Rydym yn chwilio am gyfieithydd profiadol i ymuno â ni mewn swydd lawn amser, barhaol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dewis pa un o’n safleoedd i weithio ynddo, naill ai Wrecsam, Llaneurgain neu Lysfasi.

Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar gyfer y coleg sy'n hwyluso gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg y Coleg ac sy’n hyrwyddo addysgu, astudio a gweinyddu’n ddwyieithog. Byddwch yn cyfieithu dogfennau corfforaethol amrywiol fel: polisïau, ffurflenni, llythyrau, hysbysebion, gwybodaeth recriwtio, cylchlythyrau, arwyddion a thaflenni o’r Saesneg i’r Gymraeg ac fel arall. Byddwch yn darparu gwasanaeth darllen proflenni a gwirio testunau Cymraeg a gynhyrchwyd gan aelodau eraill o staff. Byddwch hefyd yn cynghori staff ar faterion cyfieithu, gan gynnwys gramadeg a therminoleg a chynorthwyo a chynghori ar faterion sy'n ymwneud â Chynllun Iaith Gymraeg y Coleg.

Felly, os oes gennych radd berthnasol neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol mewn pwnc priodol
a phrofiad o waith cyfieithu, yn y sector addysg yn ddelfrydol, yna byddem wrth ein bodd yn cael clywed gennych ch!

Gyda sgiliau TGCh da a’r gallu i weithio fel aelod o dîm, byddwch yn gyfforddus yn gweithio dan bwysau ac yn gallu ymateb yn rhagweithiol i ymholiadau a cheisiadau.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 14/02/2019

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*