Cyhoeddwr Dwyieithog (Cyfnod penodedig 12 mis)

Trosolwg

Mae’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gwahodd ceisiadau am swydd Cyhoeddwr Dwyieithog o fewn y Tîm Cyfathrebu. Bydd y Cyhoeddwr Dwyieithog yn atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu o ran...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £20,142 - £23,558 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa

Dyddiad Cau: 25/10/2021 (85 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Mae’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gwahodd ceisiadau am swydd Cyhoeddwr Dwyieithog o fewn y Tîm Cyfathrebu.

Bydd y Cyhoeddwr Dwyieithog yn atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu o ran darparu gwasanaeth cyhoeddi dwyieithog fel rhan o dîm amlddisgyblaethol. Bydd y rôl hefyd yn cynorthwyo'r Cydlynydd Cyhoeddiadau o ran paratoi deunyddiau cyhoeddedig Archwilio Cymru, yn brydlon ac i'r safon uchaf, yn unol â chanllawiau brand ac arddull tŷ. Ymhlith y deunyddiau mae adroddiadau cenedlaethol a lleol, llythyrau a llenyddiaeth hyrwyddo. Mae hwn yn benodiad cyfnod penodol am 12 mis.

Cewch ragor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol yn y disgrifiad swydd.

Mae Archwilio Cymru yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu megis pobl o gefndir Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig a phobl anabl.

Mae Archwilio Cymru yn gyflogwr hyblyg

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 25 Hydref 2021.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*