Cymorth Cyswllt Cyfoeth

Trosolwg

Byddwch yn aelod craidd o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid ar gyfer CNC. Byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ac yn sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael profiad gwych o CNC drwy ddarparu...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: £22,218 - £24,773, Gradd 3

Dyddiad Cau: 11/11/2019 (269 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyfoeth Naturiol Cymru Canolfan Gofal Cwsmeriaid, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF24 0TP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cymorth Cyswllt Cyfoeth

• Lleoliad: Newport Road ,Caerdydd

• Gradd a chyflog: £22,218 - £24,773, Gradd 3

• Rhif y swydd: 201772, 201773, 201774, 201776

• Math o gontract: Parhaol
• Patrwm gwaith: Oriau llawn 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 11fed Tachwedd 2019

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd: Wythnos sy’n cychwyn 18fed Tachwedd 2019 yn Ty Cambria, Newport Road, Caerdydd.

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben y rôl

Byddwch yn aelod craidd o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid ar gyfer CNC. Byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ac yn sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael profiad gwych o CNC drwy ddarparu ymateb rheng flaen i amrediad o ymholiadau a thrafodion cwsmeriaid.

Byddwch yn ymateb i bob math o ymholiad cwsmeriaid, cynnal amrediad o weithgareddau trafodiadol cwsmeriaid, bod yn enghraifft batrymol ar gyfer gofal cwsmeriaid ardderchog ar draws ein holl weithgareddau a gweithio’n hyblyg fel rhan o'r Tîm
Rheoli Cwsmeriaid.

Cymwysterau a sgiliau

Bydd gennych sgiliau gofal cwsmer a sigiliau rhynbersonol ardderchog, profiad o weithio o fewn Tîm Rheoli Cwsmeriaid amlsianel ynghyd â dealltwriaeth o gymwysiadau amryfal Microsoft, gan gynnwys System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM).

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*