Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon)

Trosolwg

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand, sydd â diddordeb byw mewn chwaraeon.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £25,506 - £30,786 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 22/11/2018 (380 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Lleoliad arferol eich gwaith fydd S4C Llanisien, Caerdydd - mae disgwyl i’r swydd yma adleoli i Sgwâr Canolog Caerdydd ar ddiwedd 2019/dechrau 2020. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn o dro i dro.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon)


Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand, sydd â diddordeb byw mewn chwaraeon.

Yn ogystal â chynhyrchu a chyfarwyddo promos ar gyfer amrediad eang o gynnwys S4C byddwch yn bennaf gyfrifol am promos chwaraeon. Yn ystod y flwyddyn diwethaf mae S4C wedi darlledu rhaglenni; Rygbi PRO14, Rygbi Uwch Gynghrair Cymru, Gemau Rygbi Rhyngwladol, Pêl-droed Rhyngwladol, Pêl-droed Uwch Gynghrair Cymru, Tour de France, Bocsio, Marathon Eryri, Ras yr Wyddfa, Wreslo ynghyd ag ambell raglen unigol megis Treiathlon y Tywod.


Cyflog: £25,506 - £30,786 yn unol â phrofiad
Cytundeb: 12 mis
Oriau: Llawn amser
Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd S4C Llanisien, Caerdydd - mae disgwyl i’r swydd yma adleoli i Sgwâr Canolog Caerdydd ar ddiwedd 2019/dechrau 2020. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn o dro i dro.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 22 Tachwedd 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*