Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Trosolwg

Gwahoddwn rai â didordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol i wasanaethu Gofalaeth Fro Llanfairpwllgwyngyll a’r cylch.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyflog: £24,295 - £26, 298 + Buddion

Dyddiad Cau: 08/03/2019 (193 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 627465

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Henaduriaeth Môn

Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Gwahoddwn rai â didordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol i wasanaethu Gofalaeth Fro Llanfairpwllgwyngyll a’r cylch.

Oriau – 35 awr yr wythnos

Cytundeb – 2 flynedd gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf

Cyflog – Graddfa 26-30 (£24,295-£26, 298) ynghyd â lwfans tŷ a chyfle i ymuno â Phensiwn EBC

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol.

I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â Hedd Morgan yn Swyddfa Caerdydd; rhif ffôn: 02920 627465 neu hedd@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol fod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch Dydd Gwener 8fed o Fawrth, 2019

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*