Cynorthwy-ydd Llyfrgell (Cyrchu A Chadw)

Trosolwg

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o fewn tim sy’n cyrchu a chadw deunydd i ddarllenwyr yn yr ystafell ddarllen. Bydd hefyd yn ymgymryd a dyletswyddau yn ymwneud a lleoli casgliadau print o fewn...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: £20,000

Dyddiad Cau: 30/11/2021 (49 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 632530/1

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Llyfrgell (Cyrchu A Chadw)

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o fewn tim sy’n cyrchu a chadw deunydd i ddarllenwyr yn yr ystafell ddarllen. Bydd hefyd yn ymgymryd a dyletswyddau yn ymwneud a lleoli casgliadau print o fewn yr Adran.

Band 1: £20,000

Swydd barhaol 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12.00 o’r gloch 30 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliadau: i’w cadarnhau

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu Ebost: swyddi@llgc.org.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*