Cynorthwyydd Llywodraethu Corfforaethol

Trosolwg

Fel rhan o'r tîm Llywodraethu Corfforaethol, diben allweddol Cynorthwyydd Llywodraethu Corfforaethol yw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i strwythur llywodraethu'r...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/03/2019 (96 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Q2, Parc Imperial Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Joanne Nicholas

Ffôn: 01633 373296

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, amser llawn. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad

Cyflog a Buddiannau: Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Adran: Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Yn atebol i: Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 21 Mawrth 2019 – hanner dydd

Cyfweliad: 12 Ebrill 2019

Diben y swydd

Fel rhan o'r tîm Llywodraethu Corfforaethol, diben allweddol Cynorthwyydd Llywodraethu Corfforaethol yw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i strwythur llywodraethu'r sefydliad, ac i'r Cyfarwyddwyr Gweithredol. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio a rheoli amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau y caiff gwaith ei gyflwyno i safon uchel ac yn brydlon. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd.

Disgwylir i ddeiliad y swydd gynnal dull cyson, cyfrinachol ac effeithiol o gynnwys neu ddefnyddio pobl, prosesau ac adnoddau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*