Cynorthwyydd Ymchwil

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio ar brosiect sy'n ymwneud â datblygu 'hỳb addysgeg iaith' a fydd yn rhoi llwyfan gyhoeddus i’w gwaith yn y maes hwn.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £27,025 - £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 03/03/2019 (198 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 9777

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Cynorthwyydd Ymchwil

Cyflog: £27,025 – £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Rhif y swydd: 8191BR

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio ar brosiect sy'n ymwneud â datblygu 'hỳb addysgeg iaith' a fydd yn rhoi llwyfan gyhoeddus i’w gwaith yn y maes hwn.

Mae'r swydd yn cynnwys cwblhau gwaith ymchwil a gwaith cefnogi a fydd yn tynnu ynghyd holl waith yr Ysgol ym maes addysgeg iaith. Bydd gofyn datblygu cynllun ar gyfer presenoldeb ar-lein yr hỳb ynghyd â rhaglen o weithgareddau ar gyfer cyfnod cyntaf ei fodolaeth.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr yr wythnos) am dymor penodol o 4 mis (1 Ebrill 2019 - 31 Gorffennaf 2019).

Noder: ni fyddwn yn apwyntio i'r swydd yma yn uwch na phwynt cyntaf Gradd 5.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*