Dirprwy Reolwr Perthynas Cwsmeriaid

Trosolwg

Rydyn ni’n chwilio am Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid i helpu ni i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn Swyddfa Docynnau brysur Canolfan Mileniwm Cymru.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Cyflog: £18,000.00

Dyddiad Cau: 14/02/2019 (221 diwrnod)

Amser Cau: 12:55:00

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru Bute Place Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2063 4722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r rôl yn cyfrifol am rheoli gweithrediadau tocynnau dydd i ddydd ac arwain tîm y rheng flaen yn ogystal â cynorthwyo’r Rheolwyr Cysylltiadau cwsmeiriaid i wireddu amcanion project.

Y dyddiad cau am geisiadau yw 14 Chwefror 2019

"Rydyn ni'n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi'n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi'i gyflwyno yn Saesneg"

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*