Dirprwy Reolwr Perthynas Cwsmeriaid (Dwyieithog)

Trosolwg

Rydyn ni’n chwilio am Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid i helpu ni i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn Swyddfa Docynnau brysur Canolfan Mileniwm Cymru.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Cyflog: £18,000

Dyddiad Cau: 27/03/2019 (90 diwrnod)

Amser Cau: 12:55:00

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru Bute Place Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2063 4722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydyn ni’n chwilio am Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid i helpu ni i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn Swyddfa Docynnau brysur Canolfan Mileniwm Cymru.

Cynorthwyo’r Rheolwr Perthynas Cwsmeriaid gyda gweithrediadau dyddiol y Swyddfa Docynnau. I ddatblygu a rheoli Cynorthwywyr Perthynas Cwsmeriaid yn eu swyddogaethau gan sicrhau lefel uchel o ofal a gwasanaeth cwsmer bob amser.

"Rydyn ni'n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi'n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi'i gyflwyno yn Saesneg"

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Proffil y Rôl  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)