Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau

Trosolwg

Mae CBSC yn chwilio am berson deinamig gyda sgiliau arweinyddiaeth cryf i lenwi rol Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyflog: £33,136 - £37,107

Dyddiad Cau: 21/02/2019 (212 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Sefydliad y Glowyr Coed Duon Stryd Fawr Y Coed Duon, Caerffili, Cymru NP12 1BB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Marina Newth

Ffôn: 01495 224425

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn wasanaeth bywiog ac uchelgeisiol sy'n cynnwys Tim Datblygu'r Celfyddydau a phrif leoliad celfyddydol y sir, Sefydliad y Glowyr Coed Duon. Mae'r gwasanaeth yn ymdrechu i fod yn holl gynhwysol ac yn cynnig cyfleoedd newydd i'r trigolion ac ymwelwyr i Fwrdeistref Caerffili o fewn y celfyddydau.

Mae CBSC yn chwilio am berson deinamig gyda sgiliau arweinyddiaeth cryf i lenwi rol Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau yn ystod absenoldeb mamolaeth. Mae'r swydd am gyfnod penodol tan 2802/2020. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhywun a fydd yn arwain y Gwasanaeth Celfyddydau gan sicrhau gwasanaeth o ansawdd uchel, a swyddogaeth, hyrwyddiad a gweithrediad effeithiol. Rhaid bod ganddynt lygaid craff, a sgiliau rheoli prosiectau cryf, yn ogystal a brwdfrydedd am y celfyddydau a'r gallu i ysbrydoli'r angerdd hwnnw mewn eraill.

Os ar ol darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person rydych yn dymuno cael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch a Marina Newth ar 01495 224425.

Gwnewch gais ar-lein drwy fynd i www.caerffili.gov.uk neu fel arall, i ofyn am becyn cais papur, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio ar 01443 866522.

O dan y gyfraith mae'n rhaid i ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael eich gofyn i ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni llawn / pasbort / trwydded waith yn unol a'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)