Gweithiwr Plant, Ieuenctid, a Theuluoedd

Trosolwg

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weithiwr Plant Ieuenctid a Theuluoedd yn Henaduriaeth Myrddin.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyflog: Graddfa 18-22

Dyddiad Cau: 21/07/2017 (725 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Henaduriaeth Myrddin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 627465

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weithiwr Plant Ieuenctid a Theuluoedd yn Henaduriaeth Myrddin.

Oriau – 35 awr yr wythnos
Tymor – 3 blynedd, gyda’r chwe mis gyntaf yn gyfnod prawf.
Cyflog – Graddfa 18-22 (£19,987 - £21,961), a’r opsiwn i ymuno a Cynllun Pensiwn EBC.

Lleoliad - Henaduriaeth Myrddin

Mae'r swydd yn seiliedig ar ddatgeliad DBS boddhaol a dau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol). Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â'r swyddfa: 02920 627465.

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn Gristion ymroddedig ac yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*