Gweithredwr yr ystafell bost ac argraffu

Trosolwg

Bydd deiliaid y swydd yn cynorthwyo tîm prysur i ddarparu ystod lawn o wasanaethau argraffu a gorffen yn ôl y galw, ynghyd â threfnu a danfon post a phecynnu a pharatoi post allanol i'w gasglu.

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £19,314 - £23,013

Dyddiad Cau: 17/09/2019 (36 diwrnod)

Amser Cau: 22:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 7588

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Gweithredwr yr ystafell bost ac argraffu

Cyfeirnod y swydd: AC-043-19

Cyflog: Cymorth Tîm (£19,314 - £23,013)

Cyfnod: Parhaol

Gwasanaeth: Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith:
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio'n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Mae natur gwaith y gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r tîm fod yn hyblyg ac yn fodlon newid oriau gwaith gan efallai y bydd angen gweithio’n gynnar neu’n hwyr ac ar benwythnosau o bryd i’w gilydd. Mae'r tîm yn gweithio ar rota er mwyn darparu gwasanaethau rhwng 7.00 a 18.00 a bydd angen i ddeiliad y swydd rannu'r cyfrifoldeb hwn yn gyfartal ag aelodau eraill y tîm er mwyn sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn cael eu darparu i gwsmeriaid.

Cliriad diogelwch:
Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Ynglŷn â'r rôl:
Mae'r ystafell bost ac argraffu yn rhan o'r tîm Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau ac maent yn gyfrifol am gefnogi nod y Comisiwn i ddarparu gwasanaeth seneddol o’r radd flaenaf drwy reoli a darparu gwasanaethau cymorth yn effeithiol i Aelodau'r Cynulliad, eu staff, a staff y Comisiwn.

Mae'r ystafell bost ac argraffu yn uned gwasanaethau cymorth cyfunol sy'n gyfrifol am gasglu a danfon yr holl bost/nwyddau yn ddyddiol, a darparu gwasanaeth repograffig llawn i bob adran yn y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.

Bydd deiliaid y swydd yn cynorthwyo tîm prysur i ddarparu ystod lawn o wasanaethau argraffu a gorffen yn ôl y galw, ynghyd â threfnu a danfon post a phecynnu a pharatoi post allanol i'w gasglu.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)