Mentoriaid Academaidd x 3 swydd

Trosolwg

Mae Ysgol Glan Clwyd yn edrych am hyd at dri pherson i fod yn fentoriaid academaidd yn yr ysgol gan weithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 er mwyn hyrwyddo eu dysgu...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Cyflog: Gradd 5 - £15,870 - £17,522

Dyddiad Cau: 16/08/2020 (36 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ysgol Glan Clwyd Llanelwy Sir Ddinbych, Cymru LL17 0RP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Davies

Ffôn: 01745 582611

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Ysgol Glan Clwyd yn edrych am hyd at dri pherson i fod yn fentoriaid academaidd yn yr ysgol gan weithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 er mwyn hyrwyddo eu dysgu a’u cynorthwyo i baratoi at lwyddiant yn arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch haf 2021. O ganlyniad i gyfnod clo coronafeirws mae’r ysgol yn awyddus i gynnig pob cymorth i’n myfyrwyr i sicrhau eu bod yn llwyddo y flwyddyn nesaf – ac fe welwn y penodiadau hyn fel rhan allweddol yn y strategaeth honno.

Os ydych:
• yn chwilio am gyflogaeth a her gyffrous am 12 mis
• wedi profi llwyddiant academaidd eich hun ac yn awyddus i gynorthwyo eraill i wneud yr un modd
• â’r gallu i wrando a chymell eraill i lwyddo, gan gyfathrebu’n effeithiol
• â’r meddylfryd i oresgyn heriau
• â gwybodaeth gyfredol am bwysau gwaith arholiadau a llwybr llwyddiant arholiadau allanol
• ag empathi gyda dysgwyr ifanc o bob gallu, ac yn meddu ar agwedd amyneddgar a chadarnhaol

Yna hon ydy’r swydd i chi!

Rydym yn chwilio am amrediad o sgiliau ac arbenigeddau fel fod y tîm mentoriaid academaidd gyda’i gilydd yn gallu cynorthwyo’r myfyrwyr ar draws yr ystod o bynciau.

Dyma gyfle cyffrous i berson egnïol gael profiad o weithio’n uniongyrchol gyda dysgwyr arholiadau allanol a gwneud hynny fel rhan o dîm teuluol, gweithgar a chyffrous Ysgol Glan Clwyd – a’r cwbl wrth gwrs o fewn awyrgylch gartrefol Gymraeg yr ysgol.

Dewch ac ymunwch â thîm Ysgol Glan Clwyd.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd Mentoriaid Academaidd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)