Prif Swyddog Cenedlaethol Sefydlu a Symud

Trosolwg

Mae hon yn swydd barhaol. Rydym yn chwilio am Brif Swyddog brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun cenedlaethol newydd Mudiad Meithrin sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM25 - MM28 £28,463 i £31,117

Dyddiad Cau: 28/05/2020 (38 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Leanne Marsh

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae hon yn swydd barhaol. Rydym yn chwilio am Brif Swyddog brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun cenedlaethol newydd Mudiad Meithrin sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi mewn ardaloedd daearyddol penodol ar draws Cymru. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

Lleoliad: Bydd cyfleusterau swyddfa leol ar gael yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin.

Cyflog: MM25 - MM28 £28463 i £31117

Oriau: Llawn Amser: 37.5 awr yr wythnos

Cymwysterau: Cymhwyster ar Lefel 3 neu uwch a / neu gymhwyster ar o leiaf Lefel A neu gymhwyster cyfatebol. Mae'r gallu i gyfathrebu ag ysgrifennu yn y Gymraeg ynghyd â'r Saesneg yn angenrheidiol i'r swydd.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Leanne Marsh, Pennaeth Adran Datblygu Gwasanaethau
leanne.marsh@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad cau: 11.55yh 20.5.2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen monitro cydraddoldeb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)