Swyddog Prosiect Mawndiroedd Cymru (Gogledd Cymru)

Trosolwg

Monitro a gwerthuso safleoedd yn effeithiol( e.e. dyfnder mawn, cyflwr llystyfiant, materion draeniad) er mwyn cael data cywir a dibynadwy am safleoedd mawndiroedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £26,470

Dyddiad Cau: 15/02/2019 (655 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01766 770274

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

(Contract 2 flynedd, 37 awr yr wythnos) (Ariennir y swydd gan Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru) (WPSMS)

Dyddiad Cau: 15 Chwefror 2019 10.00 y.b.

Gyflog: hyd at £26,470

Graddfa Gyflog: 7 (Pwyntiau 25 - 29)

Lleoliad: Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Yn Atebol i: Rheolwr Prosiect Mawndiroedd Cymru

Mae’r swydd llawn amser yma yn un dros dro hyd at 31 Rhagfyr 2020.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol, ond croesawir ceisiadau gan unigolion sydd yn fodlon ymrwymo i ddysgu Cymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)