Rheolwr Gweithrediadau Mecanyddol a Thrydanol

Trosolwg

Rhoi cyfarwyddyd ac arweinyddiaeth ddilys i brosiectau, gan hyrwyddo gwasanaeth 'cyflwyno perffaith' ac arwyddion perfformiad allweddol (KPI's) gan gynnwys; gan gyflawni proffidioldeb yn unol â...

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cyflog: £40,881 - £43,792

Dyddiad Cau: 21/02/2019 (214 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ty Coch, Llys y Dderwen Parc Menai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rhoi cyfarwyddyd ac arweinyddiaeth ddilys i brosiectau, gan hyrwyddo gwasanaeth 'cyflwyno perffaith' ac arwyddion perfformiad allweddol (KPI's) gan gynnwys; gan gyflawni proffidioldeb yn unol â chyllidebau cytunedig, rheolaeth HSE, cydymffurfio â chontractau a pherthnasoedd cwsmeriaid rhagorol.

Rheoli a chynyddu darpariaeth gwasanaeth gweithredol a chynhyrchiant trwy systemau a phrosesau busnes i gyflawni lefelau uchel o berfformiad. Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Eiddo Cynorthwyol i gyflawni Strategaeth Tŵf Trwsio.

I ddarparu, mewn cydweithrediad agos â Thîm rheoli Trwsio, Gwasanaeth Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cynnal ardderchog i denantiaid, cwsmeriaid a lesddeiliaid trwy ddefnyddio KPI's er mwyn sicrhau perfformiad y gwasanaeth yn lwyddiannus.
Sicrhau bod y Gwasanaeth Atgyweirio a Chynnal a Chadw yn bodloni'r holl reoliadau statudol ar yr holl waith M&Th sy'n ei gyflawni; gwasanaethu cylchol, gosod offer gwresogi newydd neu osodiadau trydanol, gosodiadau trydanol ac atgyweiriadau, gwaith rhaglen / gwaith cysylltiedig yn ogystal ag unrhyw M&Th arall sy'n gweithio y gellir ei gyflawni gan Trwsio i.e. PAT Swyddfa, gwasanaethu Lifft, system Mynediad.

Yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl staff M&Th o fewn y strwythur yn parhau i fod yn gymwys trwy sicrhau eu bod wedi cael y wybodaeth gywir, y cyfarwyddyd a'r hyfforddiant sydd eu hangen i gyflawni eu rôl, ee ‘Toolbox Talks’, diweddariadau rheoleiddio.
Datblygu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar gwerth am arian i’r cwsmer, trwy wneud pethau’n 'iawn tro cyntaf' a bod yn 'cadw at ein gair' a darparu rhagoriaeth Iechyd, Diogelwch, Ansawdd ac Amgylcheddol (IDAA) mewn partneriaeth â Chwsmeriaid, Staff a Darparwyr Gwasanaeth.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*