Rheolwr Trawsnewid Archifau

Trosolwg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn arloesol, deinamig a fydd yn arwain datblygiad strategol y gwasanaeth, gan reoli a thrawsnewid y gwasanaeth er mwyn sicrhau rhagoriaeth o ran profiad...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Cyflog: £42,683 - £46,514 (Grade L)

Dyddiad Cau: 10/03/2020 (195 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Sir Gâr Parc Myrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1DS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01554 742180

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Adran Cymunedau

Hamdden / Parc Myrddin, Caerfyrddin

Rheolwr Trawsnewid Archifau

£42,683 - £46,514 (Gradd L)

Cyf: 1/027953

Mae Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin ar fin cael ei drawsnewid. Mae'r Cyngor, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, wedi buddsoddi £2.6m mewn cyfleuster newydd sbon yn Llyfrgell Caerfyrddin lle bydd canolfan ymchwil a gwybodaeth o’r radd flaenaf yn gartref newydd i’r casgliad archifau. Mae'r archifau a'r llyfrgell yn cael eu lleoli yn yr un man ac mae'r pwyslais ar drawsnewid Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin mewn modd radical i greu gwasanaeth cyhoeddus gwerthfawr â chynulleidfaoedd amrywiol, a hynny drwy gydweithio helaeth a darparu gwasanaethau llawn dychymyg i'n cymuned.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn arloesol, deinamig a fydd yn arwain datblygiad strategol y gwasanaeth, gan reoli a thrawsnewid y gwasanaeth er mwyn sicrhau rhagoriaeth o ran profiad y cwsmer, ehangu mynediad i'r casgliadau ar draws amrywiol gyfryngau a datblygu cynulleidfaoedd a gwella cyfranogiad. Bydd y rheolwr newid hwn yn weithiwr proffesiynol cymwysedig a medrus iawn ym maes archifau a fydd yn llywio'r gwasanaeth drwy achredu a thu hwnt.

Mae gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jane Davies, Uwch Reolwr Gwasanaethau Diwylliannol ar janedavies@carmarthenshire.gov.uk neu 01554 742180.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*