Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Trosolwg

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/08/2020 (36 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Canolfan S4C Yr Egin Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cynigir y rôl hon ar gytundeb 12 mis cyfnod penodol. Byddwch yn seiliedig yn ein swyddfa yng Nghaerfyrddin a disgwyli'r i chi dreulio amser yno ac o bryd i'w gilydd yn swyddfeydd S4C yng Nghaernarfon a Chaerdydd.

Lleoliad: Mae pencadlys S4C yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Bydd disgwyl i chi dreulio amser yno ac o bryd i'w gilydd yn swyddfeydd S4C yng Nghaernarfon a Chaerdydd a ble bynnag arall y bydd S4C yn gofyn ichi yn rhesymol yn rhinwedd eich swydd.

Cyflog: £25,000 -£28,000 y flwyddyn

Cytundeb: 12 mis

Oriau Gwaith: 35.75 awr yr wythnos. Croesawir ceisiadau i weithio'n hyblyg yn unol â'n polisi gweithio'n hyblyg.

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Bydd disgwyl i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 hanner nos 16 Awst 2020 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV.

Gallwch hefyd gysylltu gyda ni ar y ebost uchod i drafod y swydd o flaen llaw neu i ofyn am ragor o wybodaeth.

Cyfweliadau

Dyddiad cyfweld: 25 Awst 2020 drwy Zoom. Os nad ydych ar gael ar y dyddiad yma plîs gadewch i ni wybod yn eich cais.

Cysylltwch gyda adnoddau dynol os oes angen format arall o'r ddogfen arnoch.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*