Swyddog Bwyd a Lles

Trosolwg

Cytundeb 6 mis i helpu datblygu prosiectau bwyd ym Mhenygroes, yn cynnwys prosiect defnyddio bwyd dros ben, prosiect creu rhandiroedd, a phrosiect creu gardd gwyllt cymunedol

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Cyflog: £22,000 pro rata (6 mis)

Dyddiad Cau: 24/07/2020 (59 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yr Orsaf, Muriau Stores, Heol y Dwr Penygroes, Gwynedd, Cymru LL54 6LP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ben Gregory

Ffôn: 01286 882134

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Cyfrifoldebau

Mae 3 elfen i'r prosiect

1) Datblygu defnydd o fwyd dros ben siopau lleol, a chydweithio gyda Caffi'r Orsaf i gynhyrchu bwyd i bobl Dyffryn Nantlle - prydau: cawliau, cacenni ayb, yn rhad ac am ddim, neu focsys bwyd

2) Datblygu prosiect tyfu rhandiroedd, i gynhrychu bwyd i deuluoedd - tasgau yn cynnwys delio efo materion tir, creu cynllun a chostio'r prosiect - mewn partneriaeth gyda mudiadau lleol

3) Datblygu prosiect lles meddyliol, i greu gardd wyllt gymunedol a lle dysgu tu allan - creu cynllun a chostio'r prosiect - mewn partneriaeth gyda mudiadau lleol

Bydd angen recriwtio gwirfoddolwyr i'r prosiectau, ymchwilio'r posibliad o ddatblygu prescreibio cymdeithasol, ac hefyd ymgynghori gyda'r gymuned ar bob elfen. Bydd angen dysgu gwersi o brosiectau tebyg hefyd.

Dyddiad cau: Gorffennaf 24
Dyddiad cyfweld: Gorffennaf 31

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd a phrosiect  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)