Swyddog Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Trosolwg

Mae Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Eryri, y mudiad ieuenctid, am benodi Swyddog Cefnogi. Mae hon yn swydd lawn amser neu ran amser, yn ôl dymuniad yr ymgeisydd, gyda chytundeb blwyddyn o hyd i gychwyn.

Cyflogwr: Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Eryri

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 04/11/2021 (75 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caniateir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o gartref ond bydd disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio o leiaf rhan o’u dyddiau / oriau craidd o’r swyddfa bob wythnos. Lleolir y swyddfa yn Swyddfa’r NFU, 19 Ffordd Bangor, Caernarfon, LL55 1AT.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Miriam Williams

Ffôn: 07879858680

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Swyddog Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri fydd y prif gyswllt ar gyfer aelodau, swyddogion a ffrindiau’r Mudiad o ddydd i ddydd.

Y Swyddog Cefnogi sydd yn paratoi rhaglen ddatblygu ar gyfer y Ffederasiwn, dan arweiniad y Pwyllgor Gwaith a’r swyddogion sirol, gan gefnogi swyddogion y Sir i drefnu gweithgareddau a gweithrediadau’r Mudiad o flwyddyn i flwyddyn. Gyda chymorth y swyddogion sirol, bydd y Swyddog Cefnogi yn asesu anghenion clybiau ac yn darparu gwasanaethau yn unol a’r anghenion hynny. Maent hefyd yn gyfrifol am gynnal trefn ddemocrataidd y Mudiad, a meithrin a chynnal partneriaethau gyda mudiadau a chyrff perthnasol eraill sydd yn gweithredu yn yr un maes.

Mae’n swydd fywiog a chymdiethasol tu hwnt, a chyfle amrhisiadwy i weithio gyda phobl ifanc yng nghefn gwlad Gwynedd (Arfon/Dwyfor) a Dyffryn Conwy er mwyn magu sgiliau oes.

Rydym yn hysbysebu’r swydd hon fel swydd lawn amser neu ran amser, yn ddibynnol ar ddymuniad yr ymgeisydd llwyddianus. Bydd y cyfrifoldebau yn cael eu lleihau fel sydd angen yn ddibynnol ar gyfanswm oriau’r ymgeisydd llwyddianus.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Pecyn Recriwtio  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)