Swyddog Cefnogi’r Cynllun (Cyllid a Chontractau)

Trosolwg

0s ydych chi’n weinyddwr Cymraeg a Saesneg ei iaith sydd â phrofiad o systemau ariannol, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £19,554 - £21,166 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/04/2020 (126 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cefnogi’r Cynllun (Cyllid a Chontractau)

Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth (gyda theithio achlysurol i safleoedd prosiect)

0s ydych chi’n weinyddwr Cymraeg a Saesneg ei iaith sydd â phrofiad o systemau ariannol, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturlol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy’n ceisio gwarchod treftadaeth dan fygythiad y Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cefnogi Cynllun i gefnogi llwyddiant y Cynllun, gan ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £19,554 - £21,166 y flwyddyn
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rél

Fel Swyddog Cefnogi Cynllun, byddwch yn rheoli amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol ar gyfer y Cynllun CLP.

Gan weithio’n agos gyda’r Cynorthwyydd Gweinyddu, byddwch yn rheoli cyllid y Cynllun, yn gweinyddu contractau, yn cadw cofnodion cywir ac yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r Rheolwr Prosiect.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Dirprwyo tasgau i’r Cynorthwyydd Gweinyddu
- Monitro cyllidebau prosiectau
- Coladu data ar gyfer hawliadau grant chwarterol ac adroddiadau cynnydd
- Prosesu anfonebau a thaliadau
- Trefnu cyfarfodydd Partneriaeth a chymryd cofnodion pan fo angen

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Cefnogi Cynllun, bydd angen i chi fod â:

- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a Ilafar cryf yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad gweinyddol, gan gynnwys defnyddio systemau ariannol
- Lefel dda o lythrennedd TG, gan gynnwys hyfedredd mewn MS Word, Excel a Mynediad
- Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (neu gyfwerth)
- Trwydded yrru ddilys

Gail sefydliadau eraill aIw'r rél hon yn Swyddog Prosiect, Gweinyddwr, Gweinyddwr Prosiect, Clerc Cyllid, Gweinyddwr Cyllid, Swyddog Cyllid, Gweinyddwr Contractau, neu Gydlynydd Prosiect.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 8 Ebrill 2020.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*