Swyddog Gweithredol

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Gweithredol i roi cymorth gweinyddol, proffesiynol ac effeithiol i Bennaeth yr Ysgol ac i Reolwr yr Ysgol, gan rannu'r swydd gydag aelod arall o staff.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £27,511 – £31,866 y flwyddyn (Gradd 5, pro rata)

Dyddiad Cau: 31/10/2019 (248 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd Adeilad John Percival, Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Swyddog Gweithredol

Cyflog: £27,511 – £31,866 y flwyddyn (Gradd 5, pro rata)

Rhif y swydd: 9073BR

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Gweithredol i roi cymorth gweinyddol, proffesiynol ac effeithiol i Bennaeth yr Ysgol ac i Reolwr yr Ysgol, gan rannu'r swydd gydag aelod arall o staff.

Bydd deiliad y swydd hon yn darparu gwasanaeth sy'n cefnogi'r Ysgol fel Cynorthwyydd Personol i Bennaeth yr Ysgol, cymorth gweinyddol i heolwr yr Ysgol, rheoli Ysgrifenyddiaeth yr Ysgol, gweinyddu Adnoddau Dynol o ddydd i ddydd, a gweinyddu o ddydd i ddydd i gynorthwyo ymchwil y staff academaidd.

Mae’r swydd hon yn un rhan amser (21 awr yr wythnos) a phen-agored.

Am ragor o fanylion cewch gysylltu â Rhiannon Staley e-bost: staleyrm@caerdydd.ac.uk

The ability to work through the medium of Welsh is essential to this role.

Dyddiad Cau: Dydd Iau, 31 Hydref 2019.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*