Swyddog Ieuenctid Caerffili

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 05/07/2019 (515 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dai Bryer

Ffôn: 07976 00 33 21

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Caerffili

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb tymor-penodol.
(Cytundeb i ddechrau Medi 2019 hyd at ddiwedd Mawrth 2020 yn y lle cyntaf - Y nod yw parhau gyda’r swydd ond mae hyn yn ddibynnol ar gyllid).

Oriau: 35 awr yr wythnos ( yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nos a phenwythnosau)

Graddfa: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102 (Pwynt 6)

Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Bwrdeistref Sirol Caerffili

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, Menter Iaith Caerffili a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg ar gyfer phobl ifanc yr ardal er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org
.
Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: Gorffennaf 5 2019

Dyddiad Cyfweliad: Gorffennaf 12 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)